Nabídka » PilsProjekt s.r.o.


Nabídka

Máme široký záběr zkušeností v projektování pozemních staveb:

- novostavby i rekonstrukce rodinných domů
- specializace na montované rodinné domy Haas fertigbau
- mateřské školy
- výrobní haly
- skladové haly
- kancelářské objekty
- restaurace
- přípojky inženýrských sítí
- barevné řešení fasád rodinných i bytových domů

Zpracujeme Vám různé varianty projektů dle vašich potřeb:

- projekt pro územní řízení
- projekt pro stavební řízení
- prováděcí projektová dokumentace
- zadávací podklady pro realizaci stavby
- zaměření stávajícího stavu
- a navíc inženýrská činnost ve výstavbě

Jsme zkušený tým cca 20 odborníků v jednotlivích profesích:

- stavební projektanti
- statika
- požárně bezpečnostní řešení
- geodetické zaměření pozemků
- vytápění
- vzduchotechnika
- zdravotně technické instalace
- elektroinstalace
- slaboproudy (datové sítě, EZS, EPS, kamerové systémy)
- denní osvětlení
- umělé osvětlení
- dopravní řešení
- vodohospodářské objekty
- rozpočty

Dále nabízíme digitální tisk a kompletaci vašich výkresů a dalších podkladů:

- černobílý laserový tisk do A3 vč. automatického sešívání výtisků
- barevný laserový tisk do A4
- barevný inkoustový tisk do šířky role 610mm (formát A1)
- černobílý laserový tisk do šířky role 910mm (formát A0)
- automatické skenování černobíle i barevně do formátu A3