Tělocvična ZŠ a MŠ Čestlice » PilsProjekt


Tělocvična ZŠ a MŠ v Čestlicích

Tělocvična ZŠ a MŠ v Čestlicích

(zast. ploca 708 m2)

- studie
- projekt ke stavebnímu řízení
- prováděcí projektová dokumentace
- autorský dozor

Zahájena stavba 01/2017, dokončena 07/2017