Přístavba učebny ZŠ v Roztokách » PilsProjekt


Přístavba učebny ZŠ v Roztokách

Přístavba učebny ZŠ v Roztokách

(zast. ploca 101 m2)

- zaměření stávajícího stavu
- studie
- projekt ke stavebnímu řízení
- autorský dozor

Zahájena stavba 08/2019, dokončena 10/2019