Přístavba jídelny a 2 učeben ZŠ Roztoky » PilsProjekt


Přístavba jídelny a 2 učeben ZŠ Roztoky

Přístavba jídelny a 2 učeben ZŠ Roztoky

(zast. plocha 101 m2)

- zaměření stávajícího stavu
- studie
- projekt ke stavebnímu řízení
- autorský dozor

Zahájena stavba 08/2019, dokončena 10/2019