Mateřská škola Praha Šeberov » PilsProjekt


Mateřská škola v Praze-Šeberov

Mateřská škola v Praze-Šeberov

(zast. ploca 521 m2)

- studie
- projekt ke stavebnímu řízení
- autorský dozor

Zahájena stavba 06/2018, dokončena 10/2018