Mateřská škola v Roztoky u Prahy » PilsProjekt


Mateřská škola v Roztokách u Prahy

Mateřská škola v Roztokách u Prahy

Mateřská škola v Roztokách u Prahy
(zast. ploca 229 m2)

- projekt ke stavebnímu řízení

Zahájena stavba 12/2016, dokončena 06/2017